Те искат да ни сменят паричната система с дигитална, ние пък ще ги сменим направо тях! Кой е казал, че общинските разплащания трябва да минават през банки? България държава ли е или нечия частна фирма?

Днес – 29 юли 2023 г., продължаваме атаката, като изпратихме на общините чрез тяхното Национално Сдружение на Общините в Република България, искания, да прекратят неморалното и незаконно обогатяване на банките чрез престъпното ограбване на българския народ:

До
Националното Сдружение на Общините в Република България

ИСКАНЕ
От
Радио и Телевизия „Истина и Свобода“,
Национален Сбор за Съпротива „Свети Георги Победоносец“,
Национално Движение „Крумови Закони“,
„Godlessera“ медия

Уважаеми Господа,
Много от вашите общини – членове на НСОРБ, чрез техните управляващи – кметове и Общински съвети са разпоредили плащането на трудовите възнаграждения на служителите в администрациите им и другите общински звена, да минават задължително по банков път. Отделно, банките отново са вкарани като посредници, при плащането на дължимите от гражданите местни данъци и такси.

За тези натрапени силово от местната власт “банкови услуги“, отделните банки вземат различни такси, комисионни и други начисления, които реално намаляват получаваните от хората пари. При това най-ощетени са получаващите ниски възнаграждения или социални плащания.
От друга страна, „банковото обслужване“ при заплащането на местните данъци и такси, или такива за извършване на административни услуги, оскъпява нормативно определените цени на съответните общински услуги и дейности, данъци и такси.

А банките едностранно, произволно и безконтролно, определят размерите на таксите си в техен личен интерес, но във вреда на гражданите.
Гореописаното не засяга само гражданите като физически лица, но и всички юридически лица като фирми, нестопански сдружения, държавни ведомства и други, принудени да ползват банковите „услуги“.

Тези ваши практики са, на първо място дълбоко неморални и представляват незаконно ограбване на хората и организациите, в полза на трети лица – в случая банките. Което може да предположи и корупционни практики. От друга страна, това представлява „набавяне на имотна облага на трети лица“ съставомерно по Наказателния кодекс.
Банките, само за първото тримесечие на 2023 г., имат 1 100 000 000 лева печалби, като цели 21,4 процента от тази сума, са от такси.
Най-важното е, че това е в противоречие със законодателството и в грубо нарушение на Конституцията.
На основание на гореизложеното, изискваме:

Кметовете и общинските съвети незабавно да спрат тези грабителски практики, като прекратят съответните договори с банките по места, освен ако същите не започнат да предлагат НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО тези свои „услуги“. Всички общини да осигурят незабавно възможности за касово обслужване на горецитираните дейности, както за изплащането на трудовите възнаграждения и други социални плащания, така и за внасянето на местни данъци и такси. В противен случай, ще предприемем съответните законови и политически действия, срещу виновните длъжностни лица.

27.7.2023 г.
Град София

Подписали:

Радио и Телевизия „„Истина и Свобода

Национален Сбор за Съпротива „Свети Георги Победоносец“,

Национално Движение „“Крумови Закони“,

„Godlessera“ медия

Поканваме и други организации или медии от съпротивата, да се присъединят към исканията ни и да изпратят на НСОРБ същото или подобно писмо с такива искания. Оттук можете да изтеглите готов шаблон, в който да добавите вашите данни, да го преработите, допълните и изпратите: анти-банки-3-общини

Електронната поща на Националното Сдружение на Общините в Република България е [email protected] .

Можете да го преработите и да го връчите и на своя кмет на Община, или на Район, или на Кметство. Не забравяйте, че идват избори за местна власт наесен. Сега е момента да притиснете своите избранници, да свършат едно народополезно дело и ако откажат, да изберете други на тяхно място, които ще се вслушат в гласа на народа и няма да го лъжат и грабят, като досегашните. Мислете и внимавайте!

И Висшият Съдебен Съвет, трябва да забрани на съдилищата, да обогатяват банките! Изпратихме писмо и там:

До
Висшия Съдебен Съвет

Град София

Копие:

Министъра на правосъдието

ИСКАНЕ
От
Радио и Телевизия „“Истина и Свобода“,
Национален Сбор за Съпротива „“Свети Георги Победоносец“,
Национално Движение “Крумови Закони“
„„Godlessera“ медия

Уважаеми Господа,
В повечето звена на управляваната от вас съдебна система, плащането на трудовите възнаграждения на служителите, минават задължително по банков път.
Отделно от това, банките са вкарани като посредници и при плащането на дължимите от гражданите и юридическите лица съдебни такси.
За тези натрапени силово „банкови услуги“ отделните банки вземат различни такси, комисионни и други начисления, които реално намаляват получаваните от служителите ви пари.
От друга страна, „банковото обслужване“ при заплащането на съдебните такси, противозаконно оскъпява нормативно определените им стойности.
Банките едностранно, произволно и безконтролно, определят размерите на таксите си в техен личен интерес, но във вреда на гражданите и юридическите лица.
Гореописаното не засяга само вашите собствени служители и гражданите, като физически лица, но и всички юридически лица, като фирми, нестопански сдружения, държавни ведомства и други, принудени да ползват банковите „услуги“ в правосъдната система
Тази практика е, на първо място дълбоко неморална и представлява незаконно ограбване на хората и организациите, в полза на трети лица – в случая банките. Което може да предположи и корупционни практики. От друга страна, това представлява „набавяне на имотна облага на трети лица“ съставомерно по Наказателния кодекс.
Банките, само за първото тримесечие на 2023 г., имат 1 100 000 000 лева печалби, като цели 21,4 процента от тази сума, са от такси.
Най-важното е, че това е в противоречие със законодателството и в грубо нарушение на Конституцията.
На основание на гореизложеното, изискваме:

Висшия Съдебен Съвет да спре тази практика, като се прекратят съответните договори с банките по места, освен ако, същите не започнат да предлагат НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО тези свои „услуги“. Всички звена в системата на правосъдието, следва да осигурят незабавно възможности за касово обслужване на горецитираните дейности, както за изплащането на трудовите възнаграждения, така и за внасянето на съдебните такси.

27.7.2023 г.
Град София

Подписали:

Радио и Телевизия „„Истина и Свобода

Национален Сбор за Съпротива „“Свети Георги Победоносец“,

Национално Движение „“Крумови Закони“,

„Godlessera“ медия

Изпратили сме копие от писмото за сведение и на министъра на правосъдието, доколкото той е председател на Висшия Съдебен Съвет и има важни административни функции в правосъдната система.

Поканваме и други организации и медии от съпротивата, както и обикновени граждани, да се присъединят към исканията ни и да изпратят на Висшия Съдебен Съвет това или подобно писмо с такива искания. Оттук можете да изтеглите готов шаблон, в който да добавите вашите данни, да го преработите, допълните и изпратите: анти-банки-4-ВСС

Електронната поща на Висшия Съдебен Съвет е [email protected]

Можете да го преработите и да го връчите или изпратите и на съответния Районен, Градски, Апелативен съд във вашия град. Сега е моментът да притиснете съдебната администрация, за да започне да работи в полза на гражданите, а не на банките.

А прочетохте ли първите две теми:

>> Започваме война срещу цифровите пари
>> Дадохме ултиматум на банките – грабители