В текста по-долу прилагаме оригиналната тема и писмо, публикувани в РТВ "Истина И Свобода":

"На 25 юли 2023 г. започнахме атака по противоконституционното и незаконно принуждаване на хора и организации да ползват банкови преводи, които с банковите такси ощетяват платците и получателите. Включете се в битката тук.

Днес – 28 юли 2023 г., разширихме фронта на атаката, като изпратихме на банкстърите чрез тяхната Асоциация на Банките в България, “Покана за доброволно изпълнение”, в която им поставяме искания, да прекратят продължаващото вече 24 години престъпно ограбване на българския народ:

До
Асоциацията на Банките в България

Копие:

Българската Народна Банка

ПОКАНА
ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

От
Радио и Телевизия „“Истина и Свобода“,
Национален Сбор за Съпротива „“Свети Георги Победоносец“,
Национално Движение „“Крумови Закони“,
„Godlessera“ медия

Уважаеми господа собственици, акционери и управители на банки,
Много от вашите банки поддържат и управляват лични сметки на хора получаващи в тях – трудови възнаграждения, пенсии, социални плащания, обезщетения за безработица и други. В повечето случаи това става, поради принуда от държавни институции. За тези натрапени силово от държавата “банкови услуги“, които вие извършвате, вземате различни такси, комисионни и начисления, които реално намаляват получаваните от хората пари. Отделно им създавате различни пречки и затруднения да ползват парите си, като „неснижаеми остатъци“ по сметките, произволни блокирания на сметки, ограничения на тегленето на пари в брой и други подобни.

Освен това, абсолютно безконтролно и произволно определяте едностранно размера на таксите и другите начисления, които вземате на хората, без право на отказ и обжалване. От друга страна, пак поради държавна принуда, вие извършвате “банково обслужване“ при заплащане на държавни и местни данъци и такси, съдебни и административни такси и други подобни плащания. За тях отново начислявате ваши такси, комисионни и други, които оскъпяват, иначе държавно определените цени на съответните съдебни и административни държавни и общински услуги и дейности. И отново едностранно, произволно и безконтролно определяте размерите им във вреда на гражданите, но във ваш личен интерес.

Гореописаното не засяга само гражданите като физически лица, но и всички юридически лица като фирми, НПО, държавни ведомства и други, принудени да ползват „вашите услуги“. Тези ваши практики са, на първо място дълбоко неморални и представляват ограбване на хората и организациите, за ваше лично обогатяване.

Само за първото тримесечие на 2023 г., банките ви имат 1 100 000 000 лева печалби, като цели 21,4 процента от тази сума, са от такси.

На второ място, те са в противоречие със законодателството и най-важното – те са неконституционни.

На основание на гореизложеното ви поканваме:

В срок от 1 септември 2023 г. да прекратите тези грабителски практики, като престанете да изисквате от клиентите ви, каквито и да било такси, комисионни, начисления и други такива. Всички тези парични движения и поддръжка по сметките и дейностите изброени по-горе, да бъдат осъществявани от вас НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО за клиентите. Ако откажете доброволното изпълнение, ще предприемем всички необходими юридически и политически мерки, за да прекратим незаконната ви дейност, която е и съставомерна по редица членове на Наказателния Кодекс.

26.7.2023 г.
Град София

Подписали:

Радио и Телевизия „Истина и Свобода”

Национален Сбор за Съпротива “Свети Георги Победоносец“,

Национално Движение „Крумови Закони“,

„Godlessera“ медия

Копие на писмото изпратихме и на БНБ за сведение.

Поканваме и други организации или медии от съпротивата, да се присъединят към исканията ни и да им изпратят същото или подобно писмо с такива искания. Не забравяйте да изпратите и копие от него на Българската Народна Банка.

Оттук можете да изтеглите готов шаблон, в който да добавите вашите данни и да го изпратите: анти-банки-2-АББ

Електронната поща на Асоциацията на Банките в България е [email protected], а на Българската Народна Банка е [email protected]"

Коментар от Godlessera:

Знаем, че много "доброжелатели" от вас веднага ще кажат: "Защо го правите, напълно безсмислено е, дори глупаво, нищо няма да промените!". Това са същите тези хора, които цял живот се оплакват от системата, но винаги покорно ѝ се подчиняват.

Мили съграждани, нашето действие е само първата стъпка, акт, ако щете дори манифестиране на намерение. Целта е да покажем, че не сме бездушни биороботи и няма покорно да наведем глави, примирявайки се вечно с тиранията. Колкото повече хора преминат през този процес – от безгласни букви, до активни творци на реалността си, толкова по-скоро ще дойде и второто действие.

Не забравяйте, че Елитът също постоянно ни разкрива плановете си, именно защото вярват, че стадото безропотно ще ги приеме, повтаряйки си "За какво да се съпротивляваме, нищо не можем да направим"...

Свързани теми:

>> Започваме война срещу цифровите пари
>> Атаката продължава – наред са общините