Mного е просто, според плана на Обединените нации за пълен контрол над света, известен като Дневен ред 21 (от който Дневен ред 2030 е само крайъгълен камък), всички хора, които някога са живели във ферми и в селските райони, трябва да да бъдат насилствено преместени в гъсто населени „умни“ градове, наречени „човешки селища“ Дневен ред на ООН за „световно господство“:

Ако някой си е мислел, че ще се спаси като избяга в природата, далеч не е познал. Нали помните какво се случи в Мауи? Сега използваха същото Директно енергийно оръжие (DAW) и в Чили. Такa предизвикаха опустошителни пожари там, както никога досега. Истинска и прецизна сеч, стотици са в неизвестност. Очаква се това да бъде най-смъртоносният пожар в Чили.

Те няма да позволят да има самоподдържащи се общности, където и да било. Крайната цел е да натикат населението в общежития и 5 минутни градове – концлагери. Там ще ги хранят с насекоми и синтетика, ще пият отровена вода и ще са напълно беззащитни и зависими от държавата.

Колкото и да бягате, няма къде да се скриете. Единствения изход от ситуацията е да се обединим и да отвърнем на удара! Всички Глобалисти трябва да бъдат арестувани и изправени пред международен трибунал за престъпления срещу човечеството!