Всяка една ваксина е създадена да отнема от здравето на децата ни. Бактерията, която вкарват с ваксината против туберкулоза например, остава за цял живот и разрушава клетките на тимуса, който е един от най-важните органи за здравето, тъй като отговаря за имунната система на тялото. Руската вирусоложка обяснява как всяко предишно поколение, което е било подложено на по-малко ваксини, е по-здраво от следващото. А най-здрави са били тези, които изобщо не са били ваксинирани.

Целта на Елита е да сме болни, слаби и да живеем по-малко, за да ни контролират по-лесно.

Междувременно, всичко което идва от природата и наистина лекува, не може да бъде патентовано, следователно Фармафията се е постарала да го забрани.