Крайно време е всички, защитаващи Симо Шибаняка, да си получат заслуженото, за съучастие в престъпленията му. Защо не се е случило досега ли, много просто – виж заглавието!