Какво е правил римският император, когато хората станат неспокойни, започнат да задават въпроси и не харесват политиката му? Изпраща ги на цирк!