Застъпвайте се само за истинските наука и научни методи!

Научният метод е система от принципи с помощта на които се достига до обективно познание за действителността. Всяка наука има специфични методи на изследване, но в основата на тях винаги стоят подлагането на съмнение на резултатите и постоянното задаване на въпроси, свързани с доказване на заключенията.

На практика въпросите са в основата на самата наука! Научният подход започва с въпрос, който се тества и резултатите се споделят с другите.

Тази COVID психооперация, течаща през последните няколко години, е gaslighting* експеримент върху целия свят. В него масмедиите лепваха етикет „антинаучен“, „обществено опасен“ и „луд конспиратор“ на всеки, който задаваше въпроси (както изисква науката) и бе достатъчно смел да извърши истински научни експерименти. (Анализ на кръв, анализ на съсиреци, анализ на съдържанието на ваксините и др.)

Едновременно с това постоянно ни повтаряха да „вярваме в науката“ и предизвикваха в съзнанието ни логически конфликт, тъй като дори самият израз я отрича (вярата и науката са противоположности). Оказа се, че за тях наука значело нещо съвсем различно от действителната такава. Не било подлагането на съмнение и проверката на всяка теза, а религиозно сляпата вярва в определени „частни експерти“, и пълната (наказателна) забрана за отричане на твърденията им.

Вие станахте ли жертва на експеримента, повярвахте ли на медиите? Успяха ли да заменят в съзнанието ви възприемането за това какво представляват истинските научни методи, с тези на сектата им Сциентизъм?

Ако не, благодарете на Бог за проницателността, която ви е дал!

Псевдо учени

*Gaslighting – „Гаслайтинг“ е термин, описващ опита да накараш някой да повярва, че е луд, като се осъмни в собственото си възприятие за реалността. Произлиза от филма „Газова светлина“ от 1944 г., в който съпругът на главната героиня я манипулира, като променя неща в дома им, а след това ѝ казва, че си въобразява. В крайна сметка тя започва да се съмнява в собствените си мисли и чувства.

Автор: Ангел Ангелов