Здравните опасения за 5G не са нови. Още през 2019 г. проучване на Infocomm Media Development Authority в Сингапур установи, че 45 процента от анкетираните се страхуват от потенциалните рискове за здравето на нововъведените клетъчни мрежи. Дори през 2024 г. тези опасения продължават да се натрупват в региона, което налага платени „експерти“ и правителствени служители в Малайзия постоянно да пропагандират пред обществеността, че 5G е безопасно. Естествено, същото важи и за всички останали места по света. Тези опасения произтичат от въздействието на вълните на електромагнитното поле, известни също като EMF вълни. Йонизираните ЕМП вълни излъчват високо ниво на радиация, която разрушава имунната, ендокринната и половата система, и води до тежки заболявания като рак.

Макар и в някои държави да се съобразяват с общественото здраве, слагайки антените на мобилните оператори извън населените места, на хълмчета и възвишения – вижте съседни Гърция и Турция, например. У нас телекомите ги монтират директно върху жилищните сгради, на обществени площади, че дори върху училища и детски градини.

Кой и защо допуска унищожението на българския народ, се досетете сами!

А ние докога ще търпим?