Въвеждането на дигитална валута е в различна степен на готовност в страните под господството на Глобалистите. В Нигерия дигиталните разплащания са факт от средата на 2022 г. Впрочем Нигерия беше използвана за плацдарм за въвеждането на 5G, нано-аерозолна ваксинация, облачни AI структури и дигитална самоличност на населението. От миналата година НИКОЙ в Нигерия не може да проведе телефонен разговор без биометрични данни. А сега не може и да се разплаща. Свалени са био-данните на 100% от населението. Чрез телефоните се измерват различни био-показатели и е постигнат 100% контрол върху профанската маса.

Еквадор категорично отказва да въвежда дигитална валута. (Очакваме кога ще се инсценира "спонтанен протест" и сваляне на правителството или внезапна смърт от "естествени причини" на лидерите, които отказват населението на страната да бъде поробено)

Дигитален затвор

За останалите държави положението е следното:

Русия, Украйна, САЩ, Китай, Холандия и др. са във фаза на активно тестване на национални дигитални валути. Въведени са биометрични данни и измерване на въглеродния отпечатък при всяка транзакция. Държави като България, Гърция, Португалия и др. са във фаза "проучване", като банковия сектор и инфраструктурата постепенно се подготвят за премахване на парите в брой. В България и в още 8 европейски страни от две години работят суперкомпютри и е изградена в пълен обем ифраструктурата за дигиталния концлагер. Населението се приучава да използва приложенията на телефоните за разплащане. Дигиталната валута в ЕС ще бъде въведена окончателно в края на 2023 г. Страната ни е подписала междунродно съглашение по този въпрос и няма никакво значение дали ще се провежда референдум или не. Желанието на суверена не е релевантно в този случай.

За да се отклони вниманието от реалната цел (въвеждането на дигитална валута и цифрова идентичност), в България са имплантирани представители на контролираната опозиция, които да манипулират населението, лашкайки го умишлено в други теми. За сега доста успешно...

Съставил: Илиян Недев