Докато баламосват ското-населението с „войни“, Глобалистите прокарват тихомълком техния план за цифрово робство Agenda 2030. Говорителят на Световния икономически форум Ювал Харари каза, че ние сме последното поколение Хомо сапиенс. Следващите поколения ще бъдат хибриди - транс-хуманистически същества.

Ще има сливане на биологическия човек и цифровия свят.

В няколко лаборатории се отглеждат неврони, които растат върху силициеви чипове. В бъдеще ще се прави скрининг на ембрионите и чрез генно редактиране ще се раждат хора на теория без определени болести, но на практика с ограниен интелект и психически качества. Тези човекоподобни няма да имат никакви права, тъй като гените им ще са собственост на държащата патента корпорация.

Това е новият цифров феодализъм.