Вашият телефон е дигитален близнак на вашия ум. Всеки текст, който набирате, всяко обаждане и всяко търсене, което правите, се съхраняват и въвеждат в изкуствен интелект, който вече е способен да програмира желанията и действията ви.

Колкото повече информация въвеждате, толкова повече подлежите на контрол.