Странни съвпадения витаят около съдбите на почти всички (пре)откриватели на устройствата за генериране на безплатна енергия, които някак все успяват да починат внезапно, при неизяснени обстоятелства…

Управляващият култ прави всичко възможно човечеството да не поеме в различна посока от нужната им, за да поддържат Матрицата жива.

Цялата съвременна цивилизация е изградена на базата на електричеството, което заедно с другия неизчерпаем и безплатен ресурс – водата, нарочно ни принуждават да плащаме...

Как смятате, дали съществата, които реално дърпат конците, изобщо са от нашата раса или дори биологичен вид?