Световната здравна организация разработва предложение за ново Пандемично споразумение, което ще се основава единствено на собствената ѝ конституция, но ще е правно и политически обвързващо за всички подписали го държави. Така нито една страна няма да е в състояние да откаже някоя от бъдещните мерки, въвеждани от Световната фашистка, извинете, здарвна организация.

СЗО еднолично ще налага правила и принуди върху гражданите на целия свят, винаги когато обяви дадено заболяване за световна заплаха. Държавите губят суверенитета си, Конституциите и техния правен ред стават невалидни. Правителствата и народните събрания ще бъдат лишени от власт, контрол и възможност за регионални решения, тъй като ще трябва да прилагат единствено нарежданията на СЗО как да реагират срещу новите пандемии, какви силови мерки да прилагат, кои граждани да затварят и ваксинират. Освен, че няма да имат избор, държавите ще бъдат въвлечени в задължения, защото изискването в Пандемичното споразумение, е да се отговаря с „колективна солидарност“. Всяка страна ще е принудена да плаща, за да приложи налаганите от СЗО мерки, а ако няма пари, ще тегли заеми от Световната банка и Международния валутен фонд.

Или казано другояче – ще си плащаме, за да ни тероризира една неправителствена организация, собственост на частните фондации, които я финансират.

Вижте официалното становище на една от държавните ни институции – "Център за оценка на риска по хранителната верига", относно Инициативата за ново Споразумение (инструмент) за превенция, готовност и реакция на пандемии на Световната здравна организация:

В Становището са описани подробно заплануваните от СЗО стъпки за приемането на глобално пандемично споразумение, извършен е правен анализ и са отчетени 21 опасности от безкритичното присъединяване на България към такова споразумение. Становището е изпратено и до министъра на земеделието. 

Изпратете го и вие до народните представители, до правителството, до общински съветници, до партийни лидери, до всички длъжностни лица. 

>> Линк към документа