Всичките мракобесия на проваленото „пандемичното споразумение“ вероятно ще бъдат приети и натрапени зад закрити врати и без никакво обществено обсъждане!

Пет (5) поредни дни – от този понеделник (9 януари 2023 г.) до петък (13 януари 2023 г.) – свръхсекретният Международен комитет за оценка на здравните правила (IHRRC) ще проведе срещи на живо в Женева, Швейцария. Целта на тези срещи ще бъде да се финализира техният доклад относно предложените допълнения и изменения на Международните здравни правила.

Работата на IHHRC е „секретна“ и членовете на този комитет отговарят САМО пред Генералния директор. А тези дни заниманията им включват редакцията на 46 страници с предложения за допълване на здравните регулации и премахването на типографски грешки и повторения, каквито се намират в незавършената версия.

Документите на английски могат да се изтеглят от сайта на СЗО.

Каквито и редакции да направят по правописа, основните идеи ще си останат непроменени!

Те включват всички онези текстове в „пандемичното споразумение“, които щяха да дадат авторитарна власт на частното НПО, наречено Световна здравна организация, и диктаторски правомощия на нейния Генерален директор. Предложените изменения и допълнения на Международните здравни правила, наред с много други „иновации“, включват:

1. Еднолични права на Генералния директор да обявява пандемии и/или други извънредни положения.

2. Изрично е написано, че доказателствата и научите основания в подкрепа на решенията му са по-скоро пожелателни, а не – задължителни (буквално: „когато е възможно“).

3. Въвеждането на ваксинационни сертификати, необходими за преминаване на държавни граници, и други доказателства за проведени „профилактики“ (като в настоящия вариант на текста не се предвиждат никакви други конкретни профилактики, освен ваксинации).

Изобщо, тези предложения за изменения и допълнения на Международните здравни правила все едно са писани лично от Тедрос – Етиопския главорез, и шефовете му от фондациите на Гейтс и Рокфелер. От уводните страници се разбира, че България (не е ясно от кого е била представлявана) вече е дала предварително одобрение на текстовете. Заедно с други държави от yes-sir-ковци, които се съгласяват с всички „групови решения“ на „голямото европейско семейство“.

Срещите на комитета НЯМА да се предават на живо в интернет!

Обсъжданията им и протоколите НЯМА да се предоставят на широката публика. НЕ е даден период за обществено обсъждане.

НАШИТЕ мнения относно тези изменения на правилата НЕ подлежат на разглеждане и обсъждане. Новите правила се решават единствено и само от членовете на този комитет, като са подбирани от шефовете си, а не избирани от гражданите в страните членки на ЕС.

Автор: Иван Стаменов, Източник:  otizvora.com

СПИТЕ ЛИ ОЩЕ?