„Ще говоря бавно, така че съзнанието и душата ти да ме разберат:

1. Роден си в студен затвор. Той е твоята държава (както и останалите, за които ни е позволено да знаем).

2. Трябва да си плащаш за престоя в затвора. Те наричат затворническата такса данъци.

3. Нямаш право да казваш какво ще се прави с парите, но трябва да си плащаш.

4. За да плащаш, е необходимо постоянно да работиш.

Затворът те насърчава да си купуваш нови лъскави продукти, така че да се чувстваш по-добре в мизерното си съществуване.

5. Нямаш право да напускаш затвора и да живееш по своите правила.

В противен случай ще те преследват и ще те накарат да си платиш.

6. Само няколко затворници са стигали достатъчно далеч, за да видят стените на затвора.

7. Затворът те разсейва с новини и забавления, така че да не мислиш за търсене на стените му.

8. Затворът не позволява силни семейни връзки или приятелство. Освен ако не си част от групата, която управлява затвора.

9. Затворът, в който живееш, те иска слаб, болен и разделен от останалите. Защото слабите затворници не могат да се катерят по стените.

И най-важното:

10. Затворът се управлява основно от други затворници. Затова много бързо ще се срине, ако достатъчно хора като теб се събудят!

Извърви пътя си, братко мой, сдружавай се със съмишленици, намерете стените и бутнете затвора!“