"CO2 е газ, който понастоящем съставлява 0,041 % от цялата атмосфера. Въпреки този малък процент, в продължение на десетилетия се провеждат кампании, за да се накарат хората да повярват, че антропогенният CO2 е причината за изменението на климата.

Решенията, предлагани за борба с изменението на климата, са по-високи данъци и по-голям държавен контрол и по-малко права за хората... Ясно е, че заявената цел е да се промени поведението ни, а борбата с изменението на климата е само претекст за това."

Източник: Гласът на Истината