Хегеловата диалектика, създадена от немския философ Георг Хегел, е известна още като „Теза-Антитеза-Синтез“ или “Ordo Ab Chao” – в превод от латински „ред от хаоса“. Това e стратегията, която масоните използват, за да контролират света.

Създайте проблема и предоставете решението така, все едно жертвите сами са го пожелали.