Още през 2005 на Владимир Путин е докладвано, че американски фирми събират ДНК от руските граждани. След като разбира, че има технология, чрез която гражданите на една страна могат да бъдат дигитално контролирани от чужда страна само по тяхното ДНК излъчване, Путин издава Указ за ДНК паспортизация на всички руснаци. (Указ 97 от 11.03.2019).

Цялата ПЛАНдемия има за цел събирането на ДНК ЕМ сигнал от всички хора на Земята чрез "тестове за Ковид". Така всеки човек ще бъде дигитално контролиран чрез системите Умен град и Интернет на телата.

Остава само да се реши (по военен път) коя държава колко дигитални овце ще контролира в своя дигитален концлагер.

Автори: Илиян Недев, Дарина, Невена