Приятели на БАДЖ, в мрежата се разпространява информация за Споразумение за сътрудничество между РБ и СЗО. Трябва да разграничите това споразумение от Международното пандемично споразумение между всички държави в света. В какво се състои разликата? Публикуваното на сайта на МЗ - ново двегодишно споразумение е поредното след споразумението от 2020 г. На снимките ще видите, че МЗ и Регионалният офис на СЗО и преди са подписвали такова споразумение за сътрудничество.

По тези споразумения няма нищо ново, което да е извън действащите в момента международни регламенти, конвенции, договори и национално законодателство. Вярно е, че и според това споразумение отново СЗО ще планира, а МЗ отново ще прилага това планиране на национално ниво.

Международното споразумение, обаче е доста по-опасно. То стартира със своята асамблея, проведена между 29.11.2021-01.12.2021 г. по предложение на председателя на Европейския съвет Шарл Мишел по време на Парижкия мирен форум през ноември 2020 г. и е подкрепено от ръководителите на държавите от Г-7 в изявлението им от 19 февруари 2021 г.

Това световно споразумение, както от БАДЖ сигнализираха веднага, още през м. декември, след подписването му, е за международен договор за общи действия при пандемии.

Такова споразумение няма да се съобразява с досега действащите международни договори и национално законодателство на държавите, а ще даде старт на промените в тези законодателства и международното право.

Тогава няма да се налага да се склюючват споразумения за сътрудничество, които сега законите изискват, а направо ще се прилагат нормативите на СЗО, вместо вътрешните норми и ще се налага последните да бъдат синхронизирани с това споразумение или регламент.

Разликата е огромна, когато се наложи да се оспорват действията на СЗО или нейните препоръки, защото едва ли ще можем да го направим пред българския съд.

Източник : БАДЖ (Български алианс за достоен живот)