„Истината е като лъв – няма нужда да я защитаваш. Пусни я на свобода, тя сама ще се защити“

Както изтъкна полк. Марков, българският народ е достатъчно интелигентен и образован, за да може сам да защити себе си и да прецени кои политики са добри за него и кои не са. В българския народ има достатъчно личности, които, когато стане напечено, излизат напред със своята експертиза, познания, смелост и други качества. When the going gets tough, the tough get going. Както каза Марков, в България има служби като ДАНС, прокуратурата, военните и т.н., които са имунитетът на нацията.

От интервюто на Невена в Алфа ТВ възникнаха повече въпроси, отколкото отговори. Какво следва да се направи, за да се изяснят нещата?

  • Да се назначат експертизи, които да покажат дали действително молекулата на ДНК излъчва биофотони и биофонони. На каква честота е това излъчване? В България има достатъчно лаборатории и научни институти, които могат да дадат еднозначен отговор на този въпрос.
  • Това електромагнитно излъчване може ли да бъде прихванато с високоскоростен интернет като 5G? Да се проучи има ли патенти за такива технологии? За военна технология ли става въпрос?
  • Да се назначи експертиза, която да установи дали в „тестовете за ковид“ има нано-устройства (нано-фони, нано-кристали, или други), които да копират ДНК честотата и да я изпращат в съответната база данни?
  • Могат ли да се предизвикат симптоми на вирусно заболяване с нано-частици, вместо с вирус? Може ли да се „хаква“ ДНК с нано-частици?
  • Какво представлява системата Умен град и Интернет на телата?
  • За да работят тези системи за контрол и управление, налага ли се да се повишава електропроводимостта на средата чрез пръскане на нано-аерозоли в атмосферата? Кой е разрешил пръскането? Кой плаща? Защо не е проведено независимо изследване в България как това се отразява на здравето на хората и на околната среда?
  • За да работят тези системи за контрол и управление, налага ли се да бъде повишавана електропроводимостта на човешкото тяло? Ако да, как се повишава тази електропроводимост – чрез инжектирането на графен-оксид, на други нано-вещества, или по друг начин?

На всички тези въпроси може да бъде даден еднозначен отговор. В България има достатъчно компетентни учени, които могат да се заемат с изследването на тези въпроси (дори да не им е поставена официална задача). От нас зависи дали и този път истината ще бъде заметена под килима, както винаги, или този път ще имаме смелостта да я погледнем в очите.

„Има много хора, които не искат да чуят това, което не искат да чуят.“

Автор: Невена Станчева