На 04 юли 2023 г. няколко граждански организации и български граждани подадоха чрез АССГ искане до Конституционния съд със следните питания:

  • Вземането на ДНК информация или други лични и чувствителни био-данни чрез тестове за COVID по измамен и укрит начин противоречи ли на чл. 32 ал. 1 на Конституцията на Р България и Нюрнбергския кодекс?
  • Вземането на ДНК информация или други био-данни чрез тестове за COVID по измамен и укрит начин и използването им за технологичен контрол (5G технология, системата Умен град, Интернет на телата или друга технология) и/или други експерименти с живи човешки същества противоречи ли на чл. 29 ал. 1 от Конституцията на Р България и Нюрнбергския Кодекс?
  • Вземането на ДНК информация чрез тестове за COVID по измамен и укрит начин противоречи ли на чл. 57 от Конституцията на Р България и Нюрнбергския кодекс? 

GODLESSERA ще следи какъв ще бъде отговорът на АССГ и Конституционния съд и ще Ви информира своевременно.

Кражба на ДНК