Едва 0,0035% от електромагнитният спектър е видим за човешкото око.

Освен, че не виждаме всичко, което се случва около нас, не чуваме и всички звуци, тъй като имаме праг на слуха.

Освен, че не виждаме и не чуваме всичко, нямаме и всеобхватна информираност и познания по основни теми, науки, открития.

Освен, че нямаме всеобхватна информираност, ни лъжат от медийни и научни подиуми.

Освен, че ни лъжат от медийни и научни подиуми, политиците и корпорациите ни мамят с цел да владеят целия човешки ресурс - енергиен и ментален.

Освен, че ни мамят, ни и програмират.

Освен, че ни програмират, ни и облъчват.

Освен, че ни облъчват, ни и генномодифицират. Рестарт след рестарт... 

Помнете, ние не виждаме дори 1% от заобикалящата ни реалност, а колко от нея разбираме, науката все още е не може да изчисли.

Източник: НОВИНИ