„Никога не е имало безопасна ваксина, никога няма да има безопасна ваксина и е невъзможно да има безопасна ваксина! Всъщност, ваксинацията потиска естествената функция на имунната система.“

Всичко се прави за пари! При това веднъж, за да се принудят държавите да купуват ежегодно от корпорациите ваксини за милиарди, и втори път, за да стане перманентно увреденото население вечен клиент на Фармафията.

Който притежава душа и разум вижда какво се случва. За NPC-тата от стадото е физически невъзможно да преодолеят програмирането, и вечно ще смятат отричащите ваксините за луди, точно както им внушава Матрицата.

Изключете телевизорите, включете мозъците и не осакатявайте повече децата и себе си! Скоро ще ни трябват здрави бойци, за да бутнем сатанинската система.