Внимание!!! Редакторът на сайта не е напълно съгласен с тезите на авторите в тази статия, но смята, че гледната им точка е достатъчно интересна, за да я предостави на вниманието ви.

Д-р Робърт Малоун е намерил документи, доказващи, че САЩ прилагат съвсем официална политика за депопулация.

ТОВА Е ФАКТ. Но защо е така? Кое налага незабавното редуциране на населението на Земята?

Какво представляват хората и животните по отношение на Земята? И какво всъщност НЕ ЗНАЕМ или не искаме да разберем за организма, върху който (в който) живеем?

Да, така е – това е факт – има официално приети политики за ограничаване на населението: джендъризъм, гейство, дисфункционални семейства, пропагандиране на наркоманията, агресията, подклаждане на локални войни, вируси, ваксинации и т.н. (вие сами допълнете празните полета). ТАКА Е. Но защо се прави всичко това?
Кое налага спешното редуциране на населението.

Следващите 4 реда са от конфиденциална лекция на КОБ (концепция за обществена безопасност), които се преподават на висши военни:

1. Животът се развива в така наречените „дискретни форми“, при които по-нисшата форма на живот няма сетива за съществуването на по-висшата форма на живот.
2. Бактериите в нашите черва и върху нашата кожa НЯМАТ сетива за това, че целият им живот се развива върху едно по-висше същество (човек), за което времето и пространството съществуват по съвсем различен начин. Тези микроорганизми (бактериите) са микробиом спрямо нас, хората. Ние не можем да съществуваме без функционирането на този микробиом. Но винаги, когато в микробиома се появи дисбаланс, нашият организъм реагира с диария, висока температура или повръщане. За да усетим дисбаланса, има специфични химически вещества, които сигнализират, че в микробиома има дисбаланс.

3.  Хората, животните и птиците се явяват микробиом спрямо Гигантския Макроорганизъм Земя, върху (в) който се развива цялото ни съществуване.
4. Затова всеки път когато се получи дисбаланс в микробиома (съотношението, а не броя! между живите организми), Земята реагира с промени в температурата, диария или повръщане (потоп, катаклизми)
5. Тази Концепция за обществена безопасност няма как да бъде възприета от масовката (наричана normies) и затова без да им се обяснява надълго и нашироко се прилагат политики, които да водят до ограничаване броя на населението: джендър политики, педерастия, семейства с един родител, разрешаване на абортите, контрол над раждаемостта (погрешно наричан семейно планиране), икономическа кастрация на мъжкото население, разпалване и продължително водене на локални военни конфликти, „заразяване“ с нано-частици (погрешно наричани вируси), ваксинация с живак и други „усилители“, което увеличава риска от развитие на рак, ваксинация с иРНК, затваряне в 15-минутни градове, ядрени опити, 5G и друга електромагнитна радиация и много, много други политики за редукция на населението. Факт е, че ООН още през 90-те е приела (договорени са) определени проценти, с които да се редуцира населението на всички държави.

Д-р Робърт Малоун се е добрал до документи, доказващи, че целта на политиките, които САЩ води, е редуциране на земното население. Това е така. Но за мен е важно всички ние да проумеем ПРИЧИНАТА (дълбоката причина) за прилагането на тези политики. Тогава ще се изясни причината зад наглед човеко-ненавистните политики за ограничаване на СО2, за промяна на човешкото ДНК, за ограничаване на раждаемостта, за защита на джендъризма и педерастията, за „устойчиво развитие“ , за ваксинации и изобщо за намаляване на човешката популация.

Много хора съвсем уместно се чудят „Защо толкова упорито се налагат хомосексуалните идеи чрез филмите на Холивуд?“ и „Защо се разпалват безсмислени войни със стотици хиляди жертви?“, „Защо на държавно ниво се налагат политики за масова ваксинация с иРНК и изменение на човешкото ДНК?“, ‚Защо умишлено и целенасочено се създават финансови кризи, чрез които се ограбва профанската маса?“, „За какво настояват толкова упорито за въвеждане на CO2 данък, Умни градове, натикването на профанската маса в МетаВселена?“...

Робърт Малон правилно е разбрал, че това са целенасочени политики. Има документи. Факт. Но защо?

Ако дори и един човек разбере деликатното положение, в което съществува човешкият род, за нас това ще бъде голям принос. Благодаря!

Автори: Невена, Дарина, Илиян