Идеята, че CO2 е замърсяване, е абсолютно абсурдна. Твърдението, че може да унищожи Земята или да промени температурата ѝ, е напълно смешна. От тоталитарна гледна точка обаче има смисъл да се убеждават хората, че CO2 е замърсяване. Няма човешка дейност, която да не отделя CO2 – от живота и смъртта до натискането на ключа за осветлението.“

Известният американски журналист Алекс Нюман твърди, че разказът за „изкуствената промяна на климата“ не е нищо повече от димна завеса за тоталитаризма (известен още като технокрация).

Приемането на идеята, че CO2 е замърсяване, би означавало, че всеки аспект от нашия живот ще бъде обект на регулаторен контрол от онези, които твърдят, че искат да ни „спасят“ от замърсяване.