Тялото на всеки човек е изградено от около 70% вода. Честотата на нашето ДНК е 432 Hz, всяка различна от нея честота е възможно да повлияе негативно на организма ни.