Мислех, че това е конспирация, но „те“ продължиха да показват, че не е така. Колко неща от този списък вече стават реалност?

 Дневен ред 2030 – така ли искаме да живеем живота си? Това ли ще бъде бъдещето на децата ни?

 •  Социална и въглеродна кредитна система
 •  Дронове, лицево разпознаване и сензори за движение
 •  Цифров здравен паспорт
 •  Нормиране на храната и енергията
 •  Патент върху семена и ограничен достъп до наследствена храна
 •  Премахване на половете
 •  Строги разпоредби относно лекарствата и леченията
 •  Универсален базов доход
 •  Контролирана плодовитост/възпроизводство
 •  Елиминиране на пари в брой, CBDC
 •  Нормиране на енергийните и други природни ресурси
 •  Премахване на частната собственост
 •  Четвърта индустриална революция.

Не позволявайте това да бъде нашата реалност!

Източник: Telegram