Ето с какво Глобалистите ще атакуват всички, надяващи се, че могат да се спасят някъде в дълбоката провинция, вместо да се изправят и борят срещу Новия световен ред!