Отровният барий от самолетите оставящи кемтрейлс вече се намира в кръвта ни. Химикалите разпръсквани във въздуха чрез процес, наричан от властите евфемистично геоинженеринг, официално са предназначени за контрол на климата съгласно Agenda 21 (2030) на ООН, но дали наистина е така?

Попаднахме на интересен списък със съдържанието на токсините, изсипвани денонощно над главите ни, който ако дори частично е верен, резонира много повече с контрол на популацията, отколкото с контрол на климата:

Частици алуминиев оксид, арсен, бацили и плесени, бариеви титанати, кадмий, калций, хром, изсушени човешки червени кръвни клетки, етилен дибромид, enterobacter, клоака, enterobacteriaceae, човешки бели кръвни клетки, олово, литиеви соли, живак, метил алуминий, плесен  sportes, micoplasma, фибростъкло с нано алуминиево покритие, азотен трифлуорид, никел, полимерни влакна, pseudomonas aeruginosa, pseudomonas florescens, радиоактивен цезий, радиоактивен торий, селен, Seratia Marcescens, остри титанови парчета, стрептомицети, стронций, субмикронни частици, серен диоксид д,  неидентифицирани бактерии, уран, жълти гъбични миксотоксини и мн. др.